جشنواره حرکت و کارآفرینی

[us_separator]

زندگی یعنی امید و حرکت

[us_separator]

جشنواره حرکت و کارآفرینی دانشگاه شهید بهشتی

[us_separator]

مقدمه:

دهمین جشنواره حرکت و کارآفرینی دانشگاه شهید بهشتی رویدادی برای رقابت، عرضه و نمایش دستاوردهای برتر علمی دانشجویان است. این جشنواره، به صورت سالانه و با سیاستگذاری و برنامه ریزی اداره انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی با همکاری معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید بهشتی و دانشکده های دانشگاه و حمایت و مشارکت نهادهای مختلف دولتی و غیر دولتی برگزار می شود.

راهبرد اصلی اداره انجمن های علمی دانشجویی در این دوره، تقویت ارتباط انجمن های علمی و جشنواره باصنعت، ارتقاء کیفیت بخش نمایشگاهی، توسعه تعاملات علمی در سطوح منطقه ای و ملی، تقویت روحیه کار و کارآفرینی، تولید فضای ایده پردازی و تقویت حوزه های رقابتی و داوری جشنواره براساس استاندارهای علمی است.

[us_separator size=”large”][us_grid post_type=”us_portfolio” columns=”3″ items_gap=”” items_quantity=”6″ items_layout=”1061″ img_size=”us_500_0″ breakpoint_1_width=”1024px” breakpoint_1_cols=”2″ breakpoint_2_width=”768px” overriding_link=”popup_post”]

اهداف ما

[us_separator]
[us_iconbox icon=”fas|tablet-alt” size=”48px” title=”محتوای دیجیتال” link=”url:http%3A%2F%2Fsasnews.sbu.ac.ir%2F%25D9%2585%25D8%25AD%25D8%25AA%25D9%2588%25D8%25A7%25DB%258C-%25D8%25AF%25DB%258C%25D8%25AC%25DB%258C%25D8%25AA%25D8%25A7%25D9%2584%2F|||” external=””][/us_iconbox][us_separator size=”small”][us_iconbox icon=”fas|chart-area” size=”48px” title=”انجمن علمی پویا” link=”url:http%3A%2F%2Fsasnews.sbu.ac.ir%2F%25D8%25A7%25D9%2586%25D8%25AC%25D9%2585%25D9%2586-%25D8%25B9%25D9%2584%25D9%2585%25DB%258C-%25D9%25BE%25D9%2588%25DB%258C%25D8%25A7-3%2F||target:%20_blank|” external=””][/us_iconbox]
[us_iconbox icon=”fas|book” size=”48px” title=”کتاب” link=”url:http%3A%2F%2Fsasnews.sbu.ac.ir%2F%25DA%25A9%25D8%25AA%25D8%25A7%25D8%25A8-2%2F||target:%20_blank|” external=””][/us_iconbox][us_separator size=”small”][us_iconbox icon=”far|star” size=”48px” title=”بخش ویژه” link=”url:http%3A%2F%2Fsasnews.sbu.ac.ir%2F%25D8%25A8%25D8%25AE%25D8%25B4-%25D9%2588%25DB%258C%25DA%2598%25D9%2587%2F||target:%20_blank|” external=””][/us_iconbox]
[us_iconbox icon=”fas|play” size=”48px” title=”فعالیت علمی خلاقانه” link=”url:http%3A%2F%2Fsasnews.sbu.ac.ir%2F%25D9%2581%25D8%25B9%25D8%25A7%25D9%2584%25DB%258C%25D8%25AA-%25D8%25B9%25D9%2584%25D9%2585%25DB%258C-%25D8%25AE%25D9%2584%25D8%25A7%25D9%2582%25D8%25A7%25D9%2586%25D9%2587%2F|title:%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%AA%20%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%20%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%87|target:%20_blank|” external=””][/us_iconbox][us_separator size=”small”][us_iconbox icon=”far|american-sign-language-interpreting” size=”48px” title=”کارآفرینی” link=”url:http%3A%2F%2Fsasnews.sbu.ac.ir%2F%25DA%25A9%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25A2%25D9%2581%25D8%25B1%25DB%258C%25D9%2586%25DB%258C%2F||target:%20_blank|” external=””][/us_iconbox]
[us_iconbox icon=”fas|angle-double-up” size=”48px” title=”مسابقه” link=”url:http%3A%2F%2Fsasnews.sbu.ac.ir%2F%25D9%2585%25D8%25B3%25D8%25A7%25D8%25A8%25D9%2582%25D9%2587%2F|title:%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87||” external=””][/us_iconbox][us_separator size=”small”][us_iconbox icon=”far|hand-point-up” size=”48px” title=”اختراع” link=”url:http%3A%2F%2Fsasnews.sbu.ac.ir%2F%25D8%25A7%25D8%25AE%25D8%25AA%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25B9%2F|title:%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B9|target:%20_blank|” external=””][/us_iconbox]
[us_separator]
[us_separator size=”custom” height=”200px”]

غرفه برتر

غرفه برتر

[us_separator][us_btn text=”ایده شو” link=”url:http%3A%2F%2Fsasnews.sbu.ac.ir%2F%25D8%25A7%25DB%258C%25D8%25AF%25D9%2587-%25D8%25B4%25D9%2588%2F|||” icon=”far|futbol” target=”” label=”View Our Team” font_size=”18px”][us_btn text=”جشنواره حرکت” link=”url:%23clients||” icon=”far|comments” target=”” label=”View Testimonials” font_size=”18px”]

رویکرد های امسال جشنواره حرکت

[us_separator show_line=”1″ line_width=”30″]
[us_iconbox icon=”fas|rocket” style=”outlined” iconpos=”left” size=”28px” title=”حمایت از طرح های کارآفرینی” title_tag=”h3″ alignment=”left” external=””]با همکاری مراکز رشد از طرح های برتر کارآفرینی حمایت می گردد[/us_iconbox]
[us_iconbox icon=”fas|bolt” style=”outlined” iconpos=”left” size=”28px” title=”برگزاری مهارت های کارآفرینی و اشتغالزایی” alignment=”left” external=””]برگزاری دوره های متفاوت فشرده کارآفرینی[/us_iconbox]
[us_iconbox icon=”far|heart” style=”outlined” iconpos=”left” size=”28px” title=”مسابقه ایده شو” title_tag=”h3″ alignment=”left” external=””]مسابقه ای متفاوت در جهت نمایش ایده ها[/us_iconbox]

اطلاعیه های جشنواره

[us_separator][us_grid columns=”3″ items_gap=”” items_quantity=”6″ pagination=”ajax” pagination_btn_style=”6″ items_layout=”1062″ img_size=”us_380_253_crop” pagination_btn_size=”1.2rem” pagination_btn_fullwidth=”1″]
[us_counter target=”38″ size=”small” title=”مقام های کسب شده تا کنون” final=”128″ font=”heading”]
[us_counter target=”14″ size=”small” title=”جشنواره های برگزار شده تا کنون” final=”256″ font=”heading”]
[us_iconbox icon=”fab|telegram” color=”custom” icon_color=”#e2e2e2″ bg_color=”” size=”48px” link=”url:%23|target:%20_blank”][/us_iconbox]
[us_iconbox icon=”fab|instagram” color=”custom” icon_color=”#e2e2e2″ bg_color=”” size=”48px” link=”url:%23|target:%20_blank”][/us_iconbox]
[us_iconbox icon=”fab|linkedin” color=”custom” icon_color=”#e2e2e2″ bg_color=”” size=”48px” link=”url:%23|target:%20_blank”][/us_iconbox]
[us_iconbox icon=”fab|twitter” color=”custom” icon_color=”#e2e2e2″ bg_color=”” size=”48px” link=”url:%23|target:%20_blank”][/us_iconbox]

تماس با ما

[us_separator]

جشنواره داخلی حرکت دانشگاه شهید بهشتی حامی طرح های دانشجویان شهید بهشتی با رویکردی کاملا متفاوت

[us_separator size=”small”][us_iconbox icon=”fas|map-marker-alt” style=”outlined” iconpos=”left” size=”20px” title=”ولنجک، اوین، دانشگاه شهید بهشتی” alignment=”left”][/us_iconbox][us_separator size=”small”][us_iconbox icon=”fas|phone” style=”outlined” iconpos=”left” size=”20px” title=”98212990+” alignment=”left”][/us_iconbox][us_separator size=”small”][us_iconbox icon=”fas|envelope” style=”outlined” iconpos=”left” size=”20px” title=”info@example.com” alignment=”left”][/us_iconbox]
[us_cform receiver_email=”” button_text=”ارسال پیام” button_outlined=”” items=”%5B%7B%22type%22%3A%22text%22%2C%22placeholder%22%3A%22Name%22%2C%22icon%22%3A%22far%7Cuser%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22text%22%2C%22placeholder%22%3A%22Email%22%2C%22required%22%3A%221%22%2C%22icon%22%3A%22far%7Cenvelope%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22textarea%22%2C%22placeholder%22%3A%22Message%22%2C%22required%22%3A%221%22%2C%22icon%22%3A%22far%7Cpencil%22%7D%5D”][/us_cform]