تیم یاب

null

نام: محمد اسکندری

تخصص: کارشناسی مدیریت جهانگردی دانشگاه علامه طباطبایی، کارشناسی ارشد مدیریت IT گرایش کسب و کار الکترونیک دانشگاه علم و صنعت ایران

مهارت:

کسب و کار

نرم افزارهای power BI وR و تَبلو

ویژکی شخصیتی:

کار تیمی

کار پژوهشی

پایبندی به قوانین گروه و کار و نظم کاری

پنل گفتگو