بلاگ

آگوست 12, 2020

نتیجه نهایی ایده شو بهشتی

نتیجه نهایی جشنواره ملی ایده شو بهشتی عنوان ایده بخش رقابتی دانشگاه نام و نام خانوادگی رتبه فروگانیک(ساخت فرومون جنسی گیاهان، جهت کنترل و مقابله با […]
آگوست 5, 2020

نتیجه پایش اولیه

ایده های برگزیده پایش اولیه برای ورود به مرحله ایده شو بتل عنوان ایده نام شرکت کننده از کجا جواد محمدپور سنسور تماسی پیوسته ی گلوکز […]
جولای 21, 2020

حکایت کارآفرینی من

#حکایت_کارآفرینی_من (ایده شو تلنت) ۱️⃣ معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید بهشتی ۲️⃣ پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی ۳️⃣ معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت […]
جولای 21, 2020

ایده شو استیج

#ایده شو استیج ۱️⃣ معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید بهشتی ۲️⃣ پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی ۳️⃣ معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، […]
جولای 21, 2020

کارگاه آموزشی (ایده شو کلس)

#کارگاه_آموزشی (ایده شو کلس) ۱️⃣ معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید بهشتی ۲️⃣ پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی ۳️⃣ معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت […]
جولای 21, 2020

کارگاه آموزشی (ایده شو کلس)

#کارگاه_آموزشی (ایده شو کلس) ۱️⃣ معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید بهشتی ۲️⃣ پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی ۳️⃣ معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت […]
جولای 21, 2020

کارگاه آموزشی (ایده شو کلس)

#کارگاه_آموزشی (ایده شو کلس) ۱️⃣ معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید بهشتی ۲️⃣ پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی ۳️⃣ معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت […]
ژوئن 28, 2020

حکایت کارآفینی من

  #حکایت_کارآفرینی_من (ایده شو تلنت) ۱️⃣ معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید بهشتی ۲️⃣ پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی ۳️⃣ معاونت فرهنگی و اجتماعی […]
ژوئن 14, 2020

کارگاه آموزشی (ایده شو کلس)

  #کارگاه آموزشی (ایده شو کلس) ۱️⃣   معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید بهشتی ۲️⃣   پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی ۳️⃣   معاونت فرهنگی و […]